In het jaar 1994 nam de directie van het PZ Onzelievevrouw het initiatief tot de oprichting van een nieuw psychiatrisch verzorgingstehuis. Het PVT kreeg de  naam van Sint-Augustinus, de inspirator van de congregatie van de Zusters van de Bermhertigheid Jesu.

Het PVT maakte vanaf het begin deel uit van de vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’. De eerste bewoners namen in afwachting van een nieuwbouw hun intrek in een van de bestaande afdelingen van het ziekenhuis.

Op de gronden van de vzw werd al snel gestart met het realiseren van een nieuw gebouw, volgens de architectonische erkenningsnormen. Op 1 februari 1997 werd dit nieuwe gebouw in gebruik genomen en konden 64 bewoners hun intrek nemen in  4 woningen voor telkens 16 bewoners.

Naar aanleiding van 25 jarig bestaan van het PVT Sint-Augustinus werd samen met bewoners, familie en hulpverleners grondig nagedacht over een nieuwe naam voor het PVT. Dit participatief proces resulteerde uiteindelijk in een nieuwe naam PVT de Brugghe met als baseline ‘Samen Leven’.