Het PVT de Brugghe huisvest 64 bewoners met een ernstige psychiatrische aandoening, maar die een zeker evenwicht gevonden hebben in het omgaan met hun psychische kwetsbaarheid.

Onze bewoners blijven wel nood hebben aan een permanent steunende en regulerende begeleiding opdat hun psychisch functioneren op peil wordt gehouden.

De herstelgerichte benadering is onze basisgedachte van waaruit elke bewoner individueel bejegend wordt. We verleggen onze aandacht in ruime mate van ziekte naar gezonde mogelijkheden.

Het centraal paradigma is dan ook  ‘kwaliteit van leven’. Het zich ‘thuis voelen’ is zeer belangrijk voor onze bewoners.

Maar ook de familie en belangrijke derden nemen een zeer belangrijke plaats in, in onze dagelijkse werking.  Op deze manier proberen we voor iedere bewoner een goede ‘triade’ werking (bewoner – familie en/of belangrijke derden – hulpverlener) vorm te geven.