Samen met PZ Onzelievevrouw is PVT de Brugghe trotse houder van een gouden kwaliteitslabel van Qualicor Europe. Het kwaliteitslabel van Qualicor Europe geeft aan dat de kwaliteit van de geleverde zorg aan de eisen voldoet, dat de veiligheid gewaarborgd wordt in het ziekenhuis en er een cultuur aanwezig is waarin er voortdurend gestreefd wordt naar verbetering.

Gouden kwaliteitslabel Qualicor Europe