Laatste update: 12/06/2020

Beetje bij beetje versoepelen we de preventieve maatregelen tegen het Corona virus.  Hierin leven wij  de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad zo nauwgezet mogelijk na.

TOEGANG EN DOORGANG CAMPUS DOOR EXTERNEN

Het domein is opnieuw toegankeijk voor wandelaars en fietsers vanaf 15 juni.

BEZOEK

Bezoek is mogelijk. Familieleden worden via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht omtrent de maatregelen. Contacteer voor meer info het PVT.